Kimberley Van der Haegen

Kimberley Van der Haegen

Antwerpen – Berchem

Met een diploma handelswetenschappen op zak, ging ik in 2013 als Employee Benefits Advisor aan de slag bij een internationale verzekeringsmaatschappij te Brussel. De ervaring die ik er op deed in extralegaal pensioen en aanvullende dekkingen, deed mijn ogen openen voor de enorme vraag en het toenemend belang van het opbouwen van een extra kapitaal voor later. Ik ben erg geboeid in de manier waarop de inkomensbreuk na de actieve loopbaan zo goed mogelijk overbrugd kan worden.
De overstap naar ABK bank was dus een logisch gevolg. Een transparante bank met een duidelijke strategie naar de klant toe. Het zijn die klanten die nood hebben aan een vertrouwenspersoon om hun langtermijnbelangen te waarborgen. Het invullen van de rol als die vertrouwenspersoon geeft mij energie en voldoening en de boost om er elke dag maximaal voor te gaan.

Zo wil ik oud worden

Ik probeer zo zorgeloos mogelijk door het leven te gaan en de mooie dingen van de wereld te beleven. Een mooie herinnering kan niemand je afnemen. Reizen, lekker eten, een goed glas wijn en een thuis waarin je jezelf even helemaal kan afschermen, zijn voor mij elementen waarvan ik gelukkig word. De kers op de taart is een goede gezondheid voor mijn familie, mijn vrienden en mezelf.